Jakou úlohu plní ve firmách moderní světelná projekce?

V prvé řadě je potřeba si ujasnit, o jaké projekci vlastně hovoříme. Světelná projekce má totiž řadu využití. My se zde však budeme soustředit na speciální systémy projekce a projektory, které mají primární dopad na otázku bezpečnosti pracovního prostředí. Kromě toho však také promlouvají do otázky prezentace a propagace firem. Tyto projektory nabízí třeba společnost Visap.cz. Bezpečnější pracovní prostředí vám může pomoci k efektivnější výrobě. Marketingové využití pak pro vás znamená nové zákazníky.

Bezpečnost zaměstnanců

S ohledem na neustále rostoucí nároky na pracovní bezpečnost ve firmách, zdaleka největší inovaci přinesly tyto speciální projektory právě v této oblasti. Mají široké využití jako robustní bezpečnostní systémy, které zejména snižují rizika vyplývající z pohybu po pracovišti. Zde máme na mysli především nebezpečí úrazu nebo škody na majetku. Projektory totiž mohou promítat přímo na podlahu například:

  • Symboly a piktogramy
  • Nápisy

Pomocí symbolů a piktogramů lze třeba upozorňovat na hrozící nebezpečí. Piktogramy navíc mají tu vlastnost, že mají mezinárodní charakter. Nejsou proto zatíženy jazykovou bariérou a hrozbou neporozumění. Kromě toho lze pomocí této projekce vyznačovat různé zóny, například oblasti se zákazem vstupu. Některé systémy mohou také řídit manipulační techniku, a tím nejen zvýšit bezpečnost, ale také efektivitu.

Nepodceňujte prezentaci firmy

Velkou výhodou projektorů je skutečnost, že symboliku a zobrazovanou grafiku lze velmi jednoduše vyměnit. Nemusí přitom obsahovat pouze běžné výstražné symboly nebo informativní nápisy, ale může sloužit také k reklamě. Řada firem si třeba oblíbila možnost projekce loga. Klidně tak můžete promítat kdekoliv na stěnu logo vaší firmy. Jedná se stále o netradiční prvek, který poutá pozornost, a je tedy k propagačním účelům naprosto ideální.