Náhradní plnění: Jena ze tří možností, jak splnit svůj povinný podíl zaměstnávání OZP

Všichni zaměstnavatelé, v soukromém i státním sektoru, kteří mají 25 a více zaměstnanců, mají určitou povinnost vůči OZP (osoby se zdravotním pojištěním). Tato povinnost, kterou jim ukládá zákon, není mezi širokou veřejností příliš známá. Zákon každému zaměstnavateli s 25 a více zaměstnanci ukládá povinný podíl na zaměstnávání OZP. Jak to vypadá v praxi?

Každý čtvrtý zaměstnanec by měl být OZP

Pokud patříte mezi zaměstnavatele, kteří mají 25 a více zaměstnanců, jistě jste obeznámeni se svým zákonným podílem zaměstnávání OZP. Podle zákona byl měla být každž čtvrtý zaměstnanec OZP. To znamená, že činí 4 % všech zaměstnanců.

Je zřejmé, že ne každý zaměstnavatel je schopen vytvořit pracovní místa pro povinný počet OZP ve své organizaci. Zákon na takové situace pamatuje, proto mohou zaměstnavatelé využít ještě další 2 možnosti. Všechny 3 varianty lze mezi sebou volně kombinovat.

Náhradní plnění patří mezi oblíbenou variantu

Náhradním plněním si většina zaměstnavatelů „odbude“ svůj povinný podíl zaměstnávání OZP.

Princip je jednoduchý: Svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených (SZZP) sdružuje pod svými křídly chráněné dílny a výrobny (místa, kde jsou zaměstnáni pouze OZP), lidé OSVČ, kteří jsou OZP. Pracující OZP jsou z různých oborů. Každý zaměstnavatel si na webu szzp.cz může vybrat produkty a služby od OZP. Služby i výrobky lze mezi sebou kombinovat. Náhradní plnění patří mezi nejoblíbenější variantu, jak svou zákonnou povinnosti splnit.

Odvod do státní pokladny

Pokud se organizace nerozhodne ani pro jednu variantu, může za každého potencionálního OZP zaměstnance odvádět do státní pokladny 2,5 násobek měsíční mzdy za 1 – 3 čtvrtletí.

Pokud zaměstnavatel nesplní ani jedním ze způsobů povinný podíl zaměstnávání OZP, může mu být uložena pokuta ve výši až 1 000 000 Kč.