Pojištění odpovědnosti kryje široké spektrum událostí. Proč si jej pořídit?

Prakticky každý dnes využívá nějakou formu komerčního pojištění. Nejsou to ale pouze majetková pojištění, která jsou ta nejběžnější. Na trhu existují také pojišťovací produkty, které nám mohou výrazně pomoci v případech, pokud jde o naši vlastní odpovědnost. Může to být odpovědnost v zaměstnání, ale také v rámci občanského života. V našem článku si odpovíme na otázku, proč mají tyto druhy pojištění smysl.

Pojištění odpovědnosti existuje v různých podobách

Jelikož v životě mohou nastat různé situace, tak rovněž pojištění osobní odpovědnosti dokáže pokrýt široké spektrum těchto situací. Vždy je pak důležité si vybrat takové pojištění, které nejvíce reflektuje rizika, na která se chcete pojistit. Pojištění odpovědnosti má třeba pojišťovna ERGO rozdělena do několika variant a podobně to najdete také u jiných pojišťoven. V případě zmíněné pojišťovny se tedy jedná o:

  • Pojištění pro občany
  • Pojištění pro piloty
  • Pojištění pro zaměstnance

Velmi časté je dnes například pojištění pro zaměstnance, které pokrývá situace, které mohou nastat v rámci pracovněprávního vztahu. Takovou pojistku může svým zaměstnancům sjednat také sám zaměstnavatel. Specifickým druhem pojištění je potom pojištění pro piloty a instruktory či jejich žáky.

Pojištění „na blbost“

Stále populárnější je v dnešní době ale pojištění, které je určeno běžným občanům. Jedná se o takzvané pojištění „na blbost“. Toto pojištění pro občany je zamýšleno jako pojištění, které kryje rizika všude tam, kde je tématem občanská odpovědnost. Jsou to ty situace, kdy například rozbijete zboží v obchodě a způsobíte škodu. Mohou to být ale mnohem závažnější situace, jako je třeba srážka s jiným lyžařem na sjezdovce. Dobrá pojistka pokrývající občanskou odpovědnost by tak měla být jak na rizika spojená se škodami na majetku, tak se škodami na zdraví. Často také zahrnuje škody finanční.