Druhy diod a jejich funkce

Dioda je velmi jednoduchou součástkou užívanou pro různé účely vždy s konkrétním technickým řešením, které těmto účelům odpovídá. Principiálně se jedná o spojení katodového a anodového vývodu prostřednictvím variabilních technologií se specifickou funkcí, přičemž hlavním funkčním prvkem je v tomto případě PN přechod mezi dvěma polovodiči. Také proto je rozeznáváno několik typů diod, které pracují na podobném principu, ale mají zcela odlišné uplatnění. Jejich základní aplikací je usměrňování nebo stabilizace vybrané proudové charakteristiky. Diod je na trhu nepřeberné množství, vzájemně se liší nejen technologickým provedením, ale také rozměry a konstrukcí, která umožňuje jejich osazování do větších elektronických zařízení jako funkční nebo signalizační součástky, ale také do miniaturizovaných desek prostřednictvím SMD nebo THT integrace.

Druhy diod a jejich aplikace

Základní členění diodových součástek se odvíjí od jejich užití, a tedy specifickou charakteristiku, se kterou pracují. Stavba součástky je řešena tak, aby bylo dosaženo optimální funkčnosti při aplikaci konstrukčního a materiálového řešení. V tomto směru můžeme rozeznávat diody:

 • usměrňovací (výkonové)
 • vysokofrekvenční
 • Zenerovy (stabilizační)
 • kapacitní (Varikap)
 • LED nebo laserové (emitující záření)
 • fotodiody
 • Schottkyho
 • tunelová
 • speciální diody

Vedle uvedených typů jsou rozeznávány také další speciální diody, vyjmenované systémy jsou nejběžnější a mají široké uplatnění v současné elektronice. Jejich konstrukční řešení určuje sekundární vlastnosti a navazuje na předpokládanou aplikaci. Z konstrukčního hlediska jsou rozeznávány diody:

 • hrotové
 • plošné

Hrotové diody jsou zpravidla upřednostňovány v případě, že je potřeba dosáhnout optimální průběh napětí a proudu. Diody lze také členit podle základního materiálu (polovodiče), který je při jejich výrobě použit. Obvykle se jedná o křemík, germanium nebo galium-arsenid. Materiál má vliv nejen na charakteristiky, ale také na cenu produktu.

Aplikace diod

Nejčastější aplikací diod v elektrotechnice je zajištění konkrétních vlastností obvodu a proudových charakteristik, případně k regulací konkrétní funkcionality zařízení, na kterém jsou aplikovány. Aplikaci diody definuje její konstrukce a použití polovodičových či kovových materiálů, případně dalších přídavných prvků. V elektrických obvodech slouží běžné diody k usměrnění nebo stabilizaci proudu či napětí daných hodnot (usměrňovací, Zenerovy diody, vysokofrekvenční), regulaci vybrané charakteristiky (kapacitní) nebo emitující elektromagnetické záření (LED, laserové diody). S ohledem na tyto způsoby aplikace lze tedy diody používat za účelem zajištění správného toku elektrického proudu obvodem, k signalizaci nebo ve speciálních technologických řešeních.